Veřejně dostupné informace

Ochrana oznamovatelů.pdf

Informace o způsobu oznamování a vnitřním oznamovacím systému,označení příslušné osoby a vyloučení přijímání oznámení od osob,které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách společnosti www.brano.eu.

 

 


Právě se nacházíte:  Brano Group
Veřejně dostupné informace