Aktuální opatření v souvislosti s COVID-19

23.03.2020

Vážení zaměstnanci, partneři,

věříme, že jste všichni již dostatečně informováni o viru COVID-19 a opatřeních, které zavedla a zavádí Česká vláda ale i EU a ostatní země EU a světa.

Jako prevence proti nákazem novým tipem koronaviru doporučují lékaři z WHO striktně dodržovat hygienu rukou. K umývání a desinfekci rukou postačí mýdlo a teplá voda. 

Omezený pohyb lidí, velký počet nemocných, prevence, restrikce a zákazy vedly nakonec k tomu, že většina evropských ale i světových automobilek dočasně zastavuje či omezuje výrobu.

Tento fakt také výrazně ovlivňuje společnost BRANO a.s. a to především SBU DS, SBU PL, SBU ZZ, BU CJ.

Vedení společnosti BRANO a.s. proto přijímá následující opatření:

Omezení výroby a souvisejících a podpůrných činností výše uvedených SBU momentálně na období od 23.3. do 3.4.2020 tzn. 10 pracovních dnů (rozsah omezení může být ještě upraven ve vazbě na odvolávkyzákazníků). O plánu výroby v návaznosti na obnovenení směn Vás budeme včas informovat.

Jsme si vědomi, že tato opatření mohou i negativně ovlivnit život jednotlivců či rodin, ale situace vyžaduje i náš osobní podíl na vyřešení problémů s Coronavirem a tato mimořádná opatření vyřešení napomáhají.

Respektujte proto prosím také nařízení vlády, místních zastupitelstev a vedení společnosti BRANO a.s.

Děkujeme za Vaší pomoc.

Vedení společnosti

 

 


Právě se nacházíte:  Brano Group
Aktuality
Aktuální opatření v souvislosti s COVID-19